Naslov Autor(i) Jezik
Bagatelna nabava Daniela Orlović
Hrvatski
Financije Daniela Orlović
Hrvatski
Informiranje Daniela Orlović
Hrvatski
Plan nabave Daniela Orlović
Hrvatski
Draganić -Finan.izvješće 1.1.-31.12.2017.xls Daniela Orlović
Hrvatski
Godisnje_izvjesce.csv Daniela Orlović
Hrvatski
Godisnje_izvjesce.pdf Daniela Orlović
Hrvatski
IZJAVA O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA.pdf Marica Jurčić
Hrvatski
IZMJENE-Plan nabave 2018 Draganići.pdf Daniela Orlović
Hrvatski
OŠ Draganići-Bilješke uz fin.izvješće za 2017.god..pdf Daniela Orlović
Hrvatski
Plan nabave 2018 Draganići.xlsx Marica Jurčić
Hrvatski